Vägverkskurser med Kreutz Consulting.
 

Om Kreutz Consulting

Vi erbjuder utbildningar inom väg-, bygg-, transport- och lantbrukssektorn. I vårt kursutbud ingår bland annat Trafikverkets kravkurser som APV Arbete på väg och SPV Säkerhet på väg, ADR-utbildningar, Brandutbildning, Heta arbeten, Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare och olika instruktörskurser. Kurserna genomförs under ledning av Per Kreutz.

Hör av dig för att diskutera en lösning som passar dig/ditt företag bäst!

Vi har möjlighet att anpassa utbildningarna efter våra kunders behov och kan förlägga kurserna i era lokaler eller hos oss. Utbildningarna genomförs av ackrediterade lärare och vi samarbetar med utbildningskonsulter, vilka precis som Per har många års erfarenhet.

Företaget leds av Per Kreutz och startades 2009. Under 20 år som officer inom försvaret, lärde Per många att köra både mc, buss och lastbil. I samband med att försvarssektorn mer eller mindre försvann, fortsatte Per sin bana i det privata näringslivet, först med yrkesförarutbildning och verksamheten breddades efter hand till att omfatta alla Trafikverkets kravkurser.

I takt med att utbildningsbehovet ökar anlitas vi nu av många stora företag i landet och till vår glädje ser vi att namnet Kreutz är välbekant för många inom transport- och byggbranschen.

Se våra vägverkskurser som heta arbeten, arbete på väg och brandutbildning.

Vårt kursutbud av arbete på väg.